Statistik för älgdata

Här finns statistik om älgstammen och dess påverkan på skog och trafik. I menyn till vänster väljer du ut den statistik du är intresserad av. Resultatet visas i tabeller och grafer över hela skärmen.

Du kan välja att exportera data för att öppna upp i bl.a. Excel.

Några tips när du använder sidan:
Du kan välja att dölja eller visa menyn för att kunna se mer på skärmen. När du för muspekaren över graferna visas mer information. Om du klickar på graferna kan du ändra inställningarna för hur de visas. För att komma tillbaka till förstasidan för statistiken kan du klicka på Länstyrelsens logga längst upp på sidan. Vill du komma tillbaka till www.algdata.se klickar du på länken uppe till höger på sidan.

Du har även möjlighet att skapa bilder, tabeller och grafer. En ny bild, graf eller tabell skapas utifrån den data som finns synlig på skärmen. Uppmärksamma att bara data som är synlig på skärmen tas med när man skapar bilder, inte den data som ligger utanför i rullistorna.

Statistik

Älgdata syftar till att samla all viktig information om älgstammen och dess påverkan på skog och trafik på en plats på internet.

Det här medför att älgförvaltningsgrupper, enskilda jägare och andra på ett lättare sätt kommer att hitta information, vilket underlättar en kunskapsbaserad och flexibel älgförvaltning.

Länsstyrelsen har samlat in statistik över fällda älgar, slaktvikt, viltolyckor, älgobservationer, biologiskt data m.m. Statistiken hämtar även information från andra system som viltdata.

Län

Sverige består av 21 län. Länsstyrelserna samverkar och älgstatistik samlas in från de 20 myndigheter som har älgar inom sitt geografiska område.

På älgdata kan du se statistik per län och över hela landet. I den nationella statistiken omfattas data från alla län.

ÄFO

Älgförvaltningsområde, benämns ofta som ÄFO. Ett älgförvaltningsområde inrättas av länsstyrelsen och motsvarar i stort sett en egen älgstam. När förvaltningen sker över stora områden kan jakten i större utsträckning planeras strategiskt utifrån bland annat skador på skog och förekomst av trafikolyckor.

Förvaltningen ska vara väl förankrad i lokalsamhället och bygga på kunskap utifrån inventeringar av älg, skador och statistik.

Jaktområde

Det finns två sorters jaktområde: älgskötselområde och licensområde.

Ett älgskötselområde är en frivillig sammanslutning av jaktlag och marker som jagar inom ett område. Området ska tåla en avskjutning av minst 10 vuxna älgar per år.

Licensområde kallades tidigare A-, B-, E- områden. Den nya typen av licensområden skall enligt jaktlagstiftningen klara av en avskjutning av minst en årskalv per år. Detta är ett steg i riktning mot att älgjakten och avskjutningen skall vara produktionsbaserad. En produktionsbaserad avskjutning innebär att antalet älgar som skjuts inom ett område skall motsvara det antal som marken klarar av att producera.